Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

Ο Δήμος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να προσέλθουν την 09/03/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας (Γραφείο Δημάρχου), σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ποιότητα Ζωής 09/03/2018  
Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00 στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση. Prosklisi_O_E__6-3-2018.pdf
Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00 στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. PROSKLISI_OIK._EPITROPIS_2-3-2018.pdf
Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018 11:54

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 02-03-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Τακτική Συνεδρίαση την Παρασκεύη 02 Μαρτίου και ώρα 18:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: PROSKLISI_DS_2-3-2018.pdf
Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 05/02/2018 και ώρα 12:00π.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 05-02-2018
Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018 11:38

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Οικονομικής Επιτροπής ΣΤΙΣ 30-01-2018

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 30/01/2018 και ώρα 12:00π.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 30-01-2018
Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018 11:36

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 01-02-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Τακτική Συνεδρίαση την Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 01-02-2018
Ο Δήμος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να προσέλθουν την 30/01/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας (Γραφείο Δημάρχου), σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ποιότητα Ζωής 30/01/2018  
Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 22/01/2018 και ώρα 12:00π.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 22-01-2018
Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018 09:08

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 16-01-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Τακτική Συνεδρίαση την Τριτη 16 Ιανουαριου και ώρα 18:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 16-01-2018