Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Τακτική Συνεδρίαση την Τρίτη 06-08-2019 ώρα 12:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΣΤΙΣ 06-08-2019  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Τακτική Συνεδρίαση την Τρίτη 09-07-2019 ώρα 13:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΣΤΙΣ 09-07-2019  
Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 09-07-2019 και ώρα 12:00 μ.μ στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 09-07-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε έκτακτη Συνεδρίαση την 27-06-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 27-06-2019  
Σας καλούμε να προσέλθετε την Πέμπτη 27-06-2019 και ώρα 10:30 π.μ στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση. Πρόσκληση 27-06-2019    
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Τακτική Συνεδρίαση την Δευτέρα  24-6-2019 ώρα 20:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΣΤΙΣ 24-6-2019  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Τακτική Συνεδρίαση την Τρίτη 14 Ιουνίου ώρα 13:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΓΙΑ_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_Δ.Σ_ΣΤΙΣ_14-6-2019.pdf  
Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 14-06-2019 και ώρα 11:00 στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_Ε.Π.Ζ___6-2019.pdf
Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευήη 14-06-2019 και ώρα 12:00 μ.μ στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση. PROSKLISI_O.E._14-6-2019.pdf    
Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 11-06-2019 και ώρα 13:00 μ.μ στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 11-06-2019
Σελίδα 1 από 38