Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε έκτακτη Συνεδρίαση την 13-9-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 13-9-2019  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε έκτακτη Συνεδρίαση την 29-8-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 29-8-2019  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε ειδική Συνεδρίαση την 1-9-2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 1-9-2019  
Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 06-08-2019 και ώρα 11:00πμ.μ στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 06-08-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Τακτική Συνεδρίαση την Τρίτη 06-08-2019 ώρα 12:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΣΤΙΣ 06-08-2019  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Τακτική Συνεδρίαση την Τρίτη 09-07-2019 ώρα 13:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΣΤΙΣ 09-07-2019  
Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 09-07-2019 και ώρα 12:00 μ.μ στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 09-07-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε έκτακτη Συνεδρίαση την 27-06-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 27-06-2019  
Σας καλούμε να προσέλθετε την Πέμπτη 27-06-2019 και ώρα 10:30 π.μ στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση. Πρόσκληση 27-06-2019    
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Τακτική Συνεδρίαση την Δευτέρα  24-6-2019 ώρα 20:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΣΤΙΣ 24-6-2019  
Σελίδα 1 από 38