Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 10/09/2018 και ώρα 12:00π.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 10-09--2018
Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 24/08/2018 και ώρα 14:00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Ποότητα Ζωής 24-08-2018
Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 24/08/2018 και ώρα 12:00π.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 24-08--2018
Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018 09:04

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 24-08-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Τακτική Συνεδρίαση την Παρασκευή 24 Αυγούστου  και ώρα 18:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 24-08-2018
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σκύδρας συγκαλείται σε τακτική – δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018 κι ώρα 13:30΄ για να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επ. Διαβουλευσης 20/08/2018  
Τετάρτη, 08 Αυγούστου 2018 10:01

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 20-08-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Τακτική Συνεδρίαση την Δευτερα 20 Αυγούστου  και ώρα 13:30 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 20-08-2018
Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 06/08/2018 και ώρα 11:00π.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 06-08--2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Τακτική Συνεδρίαση την Δευτερα 06 Αυγούστου  και ώρα 12:00 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 06-08-2018
Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018 07:19

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 20-07-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Τακτική Συνεδρίαση την Παρασκευή 20 Ιουλίου και ώρα 13:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 20-07-2018
Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 17/07/2018 και ώρα 12:00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17-07-2018