Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Απόφαση Δημάρχου Σκύδρας σχετικά με των ορισμό των νέων Αντιδημάρχων του Δήμου Σκύδρας για το 2019 Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων 2019
Απόφαση Δημάρχου Σκύδρας σχετικά με των ορισμό των νέων Αντιδημάρχων του Δήμου Σκύδρας. Αντικατάσταση Δημάρχου
Απόφαση Δημάρχου Σκύδρας σχετικά με των ορισμό των νέων Αντιδημάρχων του Δήμου Σκύδρας. ΨΤΣΕΩ12-9ΟΧ.pdf
Απόφαση τις Δημάρχου Σκύδρας σχετικά με τις παραιτήσεις από τη θέση των  Αντιδημάρχων του Δήμου Σκύδρας για προσωπικούς λόγους. ΩΘ3ΩΩ12-ΠΧΨ1.pdf
Απόφαση Δημάρχου
Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017 10:09

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2017

Απόφαση Δημάρχου
   Απόφαση 30 Πρακτικού 13
Σελίδα 1 από 4