Νηπιαγωγεία

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 Στην περιοχή του Δήμου Σκύδρας υπάρχουν 17 Νηπιαγωγεία και είναι τα παρακάτω:

Α/Α Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Τηλέφωνο Φάξ Διευθυντής
1 Νηπιαγωγείο Αρσενίου 23810 72152 -- Γιτοπούλου Αθηνά
2

Νηπιαγωγείο Άσπρου

23810 62091 -- Πεσματζόγλου Ευθαλία
3 Νηπιαγωγείο Δάφνης

23810 61388

--

Κεμανετζίδου Κων/ντια

4 Νηπιαγωγείο Καλής 23810 41920 23810 41920 Τσετσίκα Ελενη
5 Νηπιαγωγείο Καλλιπόλεως 23810 94122 23810 94122 Μαυρίδου Ζωή
6 Νηπιαγωγείο Καλυβίων 23810 61946 23810 61946 Αντωνιάδου Δέσποινα
7 Νηπιαγωγείο Λουτροχωρίου 23810 72411 23810 72411 Αρσένη Κων/ντια
8 Νηπιαγωγείο Μανδάλου 23810 97401 23810 97401 Κάλτσου Μηλίτσα
9 Νηπιαγωγείο Μαυροβουνίου 89399 -- Αβραμίδου Αικατερίνη
10 Νηπιαγωγείο Πετριάς 71395 -- Μελίνα Συργιαννίδου
11 Νηπιαγωγείο Πρ. Ηλια 41860 -- Βουλγαράκη Βασιλική
12 Νηπιαγωγείο Ριζού 71801 -- Γκαρέλια Ελένη
13 Νηπιαγωγείο Σεβαστειανών 82149 -- Παπαθεοφίλου Δόμνα
14 1ο Νηπιαγωγείο Σκύδρας 81903 23810 81903 Ψαρά Αναστασία
15 3ο Νηπιαγωγείο Σκύδρας 81903 23810 81903 Δήμου Ελένη
16 2ο Νηπιαγωγείο Σκύδρας 82608 23810 82608 Ζησκατα Γεωργία
17 4ο Νηπιαγωγείο Σκύδρας 88548 23810 88548 Όρλη Δήμητρα