Κανονισμοί

Αρδευσης

pdfΚανονισμός

 

Δημοτικών Κοινοτήτων

pdfΚανονισμός

 

Διαβούλευσης

pdfΚανονισμός

 

Εκτελεστικής Επιτροπής

pdfΚανονισμός

 

Καθαριότητας

pdfΚανονισμός

 

Οικονομικής Επιτροπής

pdfΚανονισμός

 

Ποιότητα Ζωής

pdfΚανονισμός

 

Συμβούλιο Μεταναστών

pdfΚανονισμός

 

Τοπικών Κοινοτήτων

pdfΚανονισμός

 

Τοπικών Κοιμητηρίων

pdfΚανονισμός