Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας

Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας

Στην έδρα κάθε δήμου συνιστάται Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.

To ανωτέρω Όργανο αποτελείται από τους:

 1. Δήμαρχο ως Πρόεδρο.
 2. Δύο Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία.
 3. Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και του νομού.
 4. Εκπρόσωπο Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής, "Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος της έδρας του δήμου, Προϊστάμενο του Ειδικού Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής, εφόσον έχει ως έδρα τον αντίστοιχο δήμο και διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του δήμου ή εκπρόσωπο της αντίστοιχης της έδρας του νομού.
 5. Προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών του Ο.Τ.Α..
 6. Προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου ή εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας.
 7. Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.
 8. Στις συνεδριάσεις λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας του δήμου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.
 9. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης των ζημιών, το πιο πάνω Όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους, από τους μετέχοντες, αναπληρωτές τους. (άρθρο 13 παρ.3 Ν.3013/2002)

Αρμοδιότητες

Στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ Α΄ βαθμού (άρθρο 75 Ν. 3463/06) περιλαμβάνεται ο τομέας της Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

 1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά τους όρια.
 2. Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
 3. Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς τους.

Yφίσταται καθήκον των ΟΤΑ να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των δημοτών τους και από έκτακτα γεγονότα, όπως οι πλημμύρες, εντός των ορίων της κατά τόπον αρμοδιότητας τους. ΣτΕ Α' 788/2006 (Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου Τόμος 52 Τεύχος 2 έτος 2008).

 


 

Με απόφαση του ο Δήμαρχος Σκύδρας έχει ορίσει την επιτροπή του Συντονιστικού Τοπικού Οργανου Πολιτικής Προστασίας με τα κάτωθι μέλη:

 1. Τον Δήμαρχο, Κο Χοϊδη Γεώργιο ως Πρόεδρο.
 2. Τους Δημοτικούς Συμβούλους, Σεμερτζίδη Θεοφάνη και Τζαμτζή Ιορδάνη.
 3. Τους Εκπρόσωπους της Μεραρχίας, Τχς (ΠΒ)Νικολαϊδης Αργύριος της 104 Α/Κ ΜΠΠ με στοιχεία επικοινωνίας (τηλ. 6948894886)και Αναπληρωματικό τον Υπλγος(ΠΒ) Κασελούρης Κωνσταντίνος της 104 Α/Κ ΜΠΠ με στοιχεία επικοινωνίας (τηλ. 6936161221).
 4. Τον Εκπρόσωπο του Αστυνομικού Τμήματος, Σκύδρας Διοικητή της Υπηρεσίας Αστυνόμος Β΄ Γεωργίτσας Δημήτριος με στοιχεία επικοινωνίας (τηλ. 2381083108 - 88227.
 5. Τους εκπροσώπους της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, Νομού Πέλλας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΄Εδεσσας, Αντιπύραρχο Νταούτας Γεώργιος του Ιωάννη με στοιχεία επικοινωνίας (τηλ. 2381023470, κιν. 6937016277)με αναπληρωτή τον Πυραγό Φωστηρόπουλο Παναγιώτη του Παύλου.
 6. Τους εκπροσώπους της Δ/νσης Δασών της Περιφέρειας και του οικείου Δασαρχείου, την Κα Άννα Βλαχάκη - Σανίδα με στοιχεία επικοινωνίας (τηλ. 2381028342)και αναπληρώτρια την Κα Βαβούρη Σοφία.
 7. Τον Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών, του ΟΤΑ.
 8. Τους Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.