Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

   Απόφαση 9 Πρακτικού 4
   Απόφαση 8 Πρακτικού 4
   Απόφαση 6 Πρακτικού 4
   Απόφαση Πρακτικού 1
Δελτίο Τύπου-Αποφαση Δημαρχου