Απόφαση 23 πρακτικού 10 Παραχώρηση χώρου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σαν έδρα του ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ