Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Απόφαση Δημάρχου Πρόσληψη Υδρονομέων
Παρασκευή, 02 Μαϊος 2014 07:09

Αποφαση Δημαρχου Πρόσληψη Διμήνων

Απόφαση Δημάρχου Πρόσληψη Διμήνων
Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014 11:02

Αποφαση Δημαρχου

Απόφαση Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΟ Δήμαρχος Σκύδρας Αφού έλαβε υπόψη του :1) Τις διατάξεις του άρθρου 58,59,282 του Ν.3852/2010 ,αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.2) Τις διατάξεις των παρ.3 ε και 3 στ του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται από το σύνολο των αντιδημάρχων ο αριθμός των δικαιουμένων αντιμισθία με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1-1-2013.3) Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/Α/31-12-2012) « Ζητήματα αποζημίωσης αιρετών της παρ. 1 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010»4) το αριθμ. 2230/Β/31-7-2012 ΦΕΚ που περιέχει τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού – κατοικιών 2011 που αφορούν…
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014 09:21

Υπογραφή Πιστοποιητικών και βεβαιώσεων

Απόφαση Δημάρχου
Απόφαση Δημάρχου για αδέσποτα
Πέμπτη, 30 Μαϊος 2013 10:36

τιποτα

asasfsffasfasfa
Σελίδα 4 από 4