Απόφαση 21 πρακτικού 9 ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 27