Απόφαση 2 πρακτικού Δημοτικής Κοινότητας Σκύδρας-ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗ ΝΕΑΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΤ10