Απόφαση 19 πρακτικού 9 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2