Απόφαση 2 πρακτικού Δημοτικής Κοινότητας Σκύδρας-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ