Απόφαση 29 πρακτικού 12 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Ο.Τ 32α ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΤ 32.