Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 11-06-2019 και ώρα 13:00 μ.μ στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 11-06-2019
Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 28-05-2019 και ώρα 13:00 μ.μ στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 28-05-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Τακτική Συνεδρίαση την Τρίτη 14 Μαιου ώρα 13:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 14-05-2019  
Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 10-05-2019 και ώρα 13:00 μ.μ στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 10-05-2019
Σας καλούμε να προσέλθετε την Πέμπτη 02-05-2019 και ώρα 14:00 μ.μ στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 02-05-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε έκτακτη Συνεδρίαση την 02-05-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 02-05-2019  
Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 23-04-2019 και ώρα 12:00 μ.μ στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23-04-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Τακτική Συνεδρίαση την Μ.Τρίτη 23 Απριλίου ώρα 14:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 23-04-2019  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Ειδική Συνεδρίαση την Μ.Τρίτη 23 Απριλίου ώρα 13:30 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 23-04-2019  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Ειδική Συνεδρίαση την Μ.Τρίτη 23 Απριλίου ώρα 12:00 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 23-04-2019