Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε τακτική Συνεδρίαση την Παρασκευή 07 Δεκεμβρίουκαι ώρα 19:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Τακτική Πρόσκληση ΔΣ 07-12-2018
Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασεκυή 07-12-2018 και ώρα 14:00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Ποότητα Ζωής 07-12-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Έκτακτη Συνεδρίαση την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου και ώρα 12:30 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 28-11-2018
Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 26/11/2018 και ώρα 12:00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 26-11-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Έκτακτη Συνεδρίαση την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 16-11-2018
Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 16/11/2018 και ώρα 14:00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Ποότητα Ζωής 16-11-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε τακτική Συνεδρίαση την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου και ώρα 20:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Τακτική Πρόσκληση ΔΣ 16-11-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Ειδική Συνεδρίαση την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 16-11-2018
Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 12/11/2018 και ώρα 12:00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 12-11-2018
Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 12/11/2018 και ώρα 11:30π.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 12-11-2018