Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018 07:19

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 20-07-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Τακτική Συνεδρίαση την Παρασκευή 20 Ιουλίου και ώρα 13:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 20-07-2018
Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 17/07/2018 και ώρα 12:00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17-07-2018
Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 10/07/2018 και ώρα 12:00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 10-07-2018
Παρασκευή, 06 Ιουλίου 2018 07:39

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 12-07-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Τακτική Συνεδρίαση την Πέμπτη 12 Ιουλίου και ώρα 19:30 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 12-07-2018
Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 02/07/2018 και ώρα 14:00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Ποότητα Ζωής 02-07-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Έκτακτη Συνεδρίαση την Πέμπτη 28 Ιουνίου και ώρα 14:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 28-06-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Έκτακτη Συνεδρίαση την Πέμπτη 14 Ιουνίου και ώρα 14:30 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 14-06-2018
Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 12/06/2018 και ώρα 14:00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Ποότητα Ζωής 12-06-2018
Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 08/06/2018 και ώρα 12:00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 08-06-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Τακτική Συνεδρίαση την Δευτέρα 04 Ιουνίου και ώρα 13:30 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 04-06-2018