Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 23-04-2019 και ώρα 12:00 μ.μ στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23-04-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Τακτική Συνεδρίαση την Μ.Τρίτη 23 Απριλίου ώρα 14:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 23-04-2019  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Ειδική Συνεδρίαση την Μ.Τρίτη 23 Απριλίου ώρα 13:30 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 23-04-2019  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Ειδική Συνεδρίαση την Μ.Τρίτη 23 Απριλίου ώρα 12:00 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 23-04-2019  
Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 19-04-2019 και ώρα 12:00 μ.μ στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 19-04-2019
Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 16-04-2019 και ώρα 11:00 στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16-04-2019
Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 16-04-2019 και ώρα 11:30 π.μ στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 16-04-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε τακτική Συνεδρίαση την Τρίτη 16 Απριλίου ώρα 12:00 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 16-04-2019  
Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 09-04-2019 και ώρα 13:00μ.μ στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 09-04-2019
Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 05-04-2019 και ώρα 13:00 στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 05-04-2019
Σελίδα 1 από 36