Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 14/05/2018 και ώρα 12:00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 14-05-2018
Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 07/05/2018 και ώρα 13:00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 07-05-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Τακτική Συνεδρίαση την Δευτέρα 07 Μαιου και ώρα 20:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 07-05-2018
Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 23/04/2018 και ώρα 13:00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23-04-2018
Ο Δήμος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να προσέλθουν την 23/04/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας (Γραφείο Δημάρχου), σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ποιότητα Ζωής 23/04/2018  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Τακτική Συνεδρίαση την Δευτέρα 23Απριλίου και ώρα 19:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 23-04-2018
Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018 11:13

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 03-04-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Τακτική Συνεδρίαση την Τρίτη 03 Απριλίου και ώρα 14:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 03-04-2018
Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 02/04/2018 και ώρα 12:00π.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 02-04-2018
Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 20/03/2018 και ώρα 12:00π.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 20-03-2018
Παρασκευή, 09 Μαρτίου 2018 10:22

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 13-03-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Τακτική Συνεδρίαση την Τρίτη 13 Μαρτίου και ώρα 19:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 13-03-2018