Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

Ο Δήμος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να προσέλθουν την 15/01/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας (Γραφείο Δημάρχου), σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ποιότητα Ζωής 15/01/2018  
Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 15/01/2018 και ώρα 12:00π.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 15-01-2018
Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017 07:33

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 28-12-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Τακτική Συνεδρίαση την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 28-12-2017
Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017 11:54

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 15-12-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Τακτική Συνεδρίαση την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 15-12-2017
Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 15/12/2017 και ώρα 13:00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 15-12-2017
Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017 10:18

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 21-11-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Τακτική Συνεδρίαση την Τρίτη 21Νοεμβρίου και ώρα 18:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 21-11-2017
Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 21/11/2017 και ώρα 13:00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 21-11-2017
Ο Δήμος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να προσέλθουν την 21/11/2017, ημέρα τρίτη και ώρα 12.00μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας (Γραφείο Δημάρχου), σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ποιότητα Ζωής 21/11/2017  
Ο Δήμος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να προσέλθουν την 06/11/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας (Γραφείο Δημάρχου), σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ποιότητα Ζωής 06/11/2017  
Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 06/11/2017 και ώρα 12:00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 06-11-2017