Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Ιουλίου2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 μμ στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης. Sinedriasi-DS_28-7-2017.pdf
Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 25/07/2017 και ώρα 13:30μ.μ. στην έδρα του Δήμου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής 25-07-2017
Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 19/07/2017 και ώρα 12:00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 19-07-2017
Ο Δήμος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να προσέλθουν την 19/07/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας  σε συνεδρίαση, για να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επ. Διαβουλευσης 19/07/2017  
Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 03/07/2017 και ώρα 12:00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 03-07-2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Συνεδρίαση την Πεμπτη 22 Ιουνίου και ώρα 19:30 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 22-06-2017
Ο Δήμος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να προσέλθουν την 20/06/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας (Γραφείο Δημάρχου), σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ποιότητα Ζωής 20/06/2017  
  Αίτηση Δικαιολογητικά  
Ο Δήμος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να προσέλθουν την 06/06/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας (Γραφείο Δημάρχου), σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ποιότητα Ζωής 06/06/2017  
Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 06/06/2017 και ώρα 12:00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 06-06-2017