Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 10/07/2018 και ώρα 12:00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 10-07-2018
Παρασκευή, 06 Ιουλίου 2018 07:39

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 12-07-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Τακτική Συνεδρίαση την Πέμπτη 12 Ιουλίου και ώρα 19:30 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 12-07-2018
Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 02/07/2018 και ώρα 14:00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Ποότητα Ζωής 02-07-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Έκτακτη Συνεδρίαση την Πέμπτη 28 Ιουνίου και ώρα 14:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 28-06-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Έκτακτη Συνεδρίαση την Πέμπτη 14 Ιουνίου και ώρα 14:30 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 14-06-2018
Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 12/06/2018 και ώρα 14:00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Ποότητα Ζωής 12-06-2018
Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 08/06/2018 και ώρα 12:00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 08-06-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Τακτική Συνεδρίαση την Δευτέρα 04 Ιουνίου και ώρα 13:30 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 04-06-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να έρθετε σε Τακτική Συνεδρίαση την Τρίτη 22 Μαιου και ώρα 20:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση ΔΣ 22-05-2018
Ο Δήμος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να προσέλθουν την 15/05/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας (Γραφείο Δημάρχου), σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ποιότητα Ζωής 15/05/2018