Δημοτικό Συμβούλιο

116 ΑΠ_Πρακτικό 7_ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ
115 ΑΠ_Πρακτικό 7_ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΛΥΒΙΑ
114 ΑΠ_Πρακτικό 7_ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΑΝΔΑΛΙ
113 ΑΠ_Πρακτικό 7_ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΝΔΑΛΟ
112 ΑΠ_Πρακτικό 7_ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ
111 ΑΠ_Πρακτικό 7_ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ
110 ΑΠ_Πρακτικό 7_Aποφαση ΔΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΡΙΖΟΥ
109 ΑΠ_Πρακτικό 7_ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ σιδερα
108 ΑΠ_Πρακτικό 7_ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
107 ΑΠ_Πρακτικό 7_ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ