Δημοτικό Συμβούλιο

157 ΑΠ_Πρακτικό 8_ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΕΦΑΚΠΠ
156 ΑΠ_Πρακτικό 8_ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ο.Π.Δ. 2013 ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ
155 ΑΠ_Πρακτικό 8_ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Τρίτη, 09 Ιουλίου 2013 10:45

154 ΑΠ_Πρακτικό 8_ΑΔΕΙΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

154 ΑΠ_Πρακτικό 8_ΑΔΕΙΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
153 ΑΠ_Πρακτικό 8_ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
152 ΑΠ_Πρακτικό 8_ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΗ
151 ΑΠ_Πρακτικό 8_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝ/ΤΕΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
150 ΑΠ_Πρακτικό 8_ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΙΓΚ ΧΑΡΩΝΙΤΟΥ
149 ΑΠ_Πρακτικό 8_ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
148 ΑΠ_Πρακτικό 8_ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΤΑΦΡΟΣ ΠΡ.ΗΛΙΑ