Δημοτικό Συμβούλιο

3 ΑΠ_Πρακτικό 1_ΔΣ_ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
2 ΑΠ_Πρακτικό 1_ΔΣ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1 ΑΠ_Πρακτικό 1_ΔΣ_ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Παρασκευή, 07 Ιουνίου 2013 09:10

Δημοτικό Συμβούλιο 2012

Οι αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2012 παρουσιάζονται ολες ανα χρονολογική σειρά στα παρακάτω επισυναπτόμενα συμπιεσμένα αρχεία.   1η Συνεδρίαση 30/1/2012 2η Συνεδρίαση 31/1/2012 3η Συνεδρίαση 28/2/20212 4η Συνεδρίαση 30/3/2012 5η Συνεδρίαση 30/4/2012 6η Συνεδρίαση 30/5/2012 7η Συνεδρίαση 22/6/2012 8η Συνεδρίαση 30/7/2012 9η Συνεδρίαση 31/8/2012 10η Συνεδρίαση 28/9/2012 11η Συνεδρίαση 23/10/2012 12η Συνεδρίαση 29/11/2012 13η Συνεδρίαση 17/12/2012 14η Συνεδρίαση 28/12/2012  
Παρασκευή, 07 Ιουνίου 2013 08:36

Δημοτικό Συμβούλιο 2011

Οι αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2011 παρουσιάζονται ολες ανα χρονολογική σειρά στα παρακάτω επισυναπτόμενα συμπιεσμένα αρχεία.   1η Συνεδρίαση 2/1/2011 2η Συνεδρίαση 28/1/2011 3η Συνεδρίαση 23/2/2011 4η Συνεδριάση 28/2/2011 5η Συνεδρίαση 21/3/2011 6η Συνεδρίαση 30/3/2011 7η Συνεδρίαση 31/3/2011 8η Συνεδρίαση 15/4/2011 9η Συνεδρίαση 19/4/2011 10η Συνεδριαση 27/5/2011 11η Συνεδρίαση 30/5/2011 12η Συνεδρίαση 14/6/2011 13η Συνεδρίαση 29/6/2011 14η Συνεδρίαση 18/7/2011 15η Συνεδρίαση 28/7/2011 16η Συνεδρίαση 24/8/2011 17η Συνεδρίαση 30/8/2011 18η Συνεδρίαση 31/8/2011 19η Συνεδρίαση 13/9/2011 20η Συνεδρίαση 31/10/2011 21η Συνεδρίαση 28/11/2011 22η Συνεδρίαση 29/12/2011