Δημοτικό Συμβούλιο

86 ΑΠ_Πρακτικό 6_ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
85 ΑΠ_Πρακτικό 6_ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
84 ΑΠ_Πρακτικό 6_Προμήθεια λαμπτήρων
Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013 06:56

83 ΑΠ_Πρακτικό 6_Προμήθεια χρωμάτων

83 ΑΠ_Πρακτικό 6_Προμήθεια χρωμάτων
82 ΑΠ_Πρακτικό 6_Προμήθεια σκυροδέματος και λοιπών υλικών
81 ΑΠ_Πρακτικό 6_ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 10.2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΑΚΠΠ ΠΡ.ΣΜΟΣ
80 ΑΠ_Πρακτικό 6_ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΣΚΥΔΡΑ
79 ΑΠ_Πρακτικό 6_ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
78 ΑΠ_Πρακτικό 6_ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
77 ΑΠ_Πρακτικό 6_ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 24ΩΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ