Δημοτικό Συμβούλιο

96 ΑΠ_Πρακτικό 6_ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ
95 ΑΠ_Πρακτικό 6_ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
94 ΑΠ_Πρακτικό 6_ΑΙΤΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
93 ΑΠ_Πρακτικό 6_ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΓΠΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
92 ΑΠ_Πρακτικό 6_ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
91 ΑΠ_Πρακτικό 6_ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
90 ΑΠ_Πρακτικό 6_ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΝΥΔΡΟΥ ΣΤΟΝ Α.Σ. ΑΝΥΔΡΟΥ
89 ΑΠ_Πρακτικό 6_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΙΑ
88 ΑΠ_Πρακτικό 6_ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΜΕΝΗΙΔΟΣ
87 ΑΠ_Πρακτικό 6_ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΔΡΟΜΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΣΚΥΔΡΑ