Δημοτικό Συμβούλιο

147 ΑΠ_Πρακτικό 8_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡ-ΑΝΤΙΠΛ. ΤΑΦΡΟΥ Π.ΗΛΙΑ
146 ΑΠ_Πρακτικό 8_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
145 ΑΠ_Πρακτικό 8_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ
144 ΑΠ_Πρακτικό 8_ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΝΩΝ ΤΑΥ ΚΛΠ
143 ΑΠ_Πρακτικό 8_ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΤΑ ΑΜΕΑ
142 ΑΠ_Πρακτικό 8_ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ. ΣΤΟ ΑΝΥΔΡΟ
141 ΑΠ_Πρακτικό 7_ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΤΑΑ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΚΥΔΡΑΣ
140 ΑΠ_Πρακτικό 7_ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
139 ΑΠ_Πρακτικό 7_ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑΣ
137 ΑΠ_Πρακτικό 7_ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΕΛ