Δημοτικό Συμβούλιο

181 ΑΠ_Πρακτικό 9_ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΕΓΗΣ ΡΙΖΟΥ
180 ΑΠ_Πρακτικό 9_ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
179 ΑΠ_Πρακτικό 9_ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ
178 ΑΠ_Πρακτικό 9_ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 19-2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΜΕΝΙΗΔΟΣ ΓΙΑ ΣΤΑΥΛΙΚΑ
177 ΑΠ_Πρακτικό 9_ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚ-ΘΡΑΚ
176 ΑΠ_Πρακτικό 9_ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
175 ΑΠ_Πρακτικό 9_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΔΕΩΝ
174 ΑΠ_Πρακτικό 9_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2013-2014
Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013 07:00

173 ΑΠ_Πρακτικό 9_ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

173 ΑΠ_Πρακτικό 9_ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
172 ΑΠ_Πρακτικό 9_ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ