117 ΑΠ_Πρακτικό 7_ΕΓΚΡΙΣΗ Η-Μ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ