119 ΑΠ_Πρακτικό 7_Χορήγηση παραγωγικών Aδειών λαϊκών αγορών