Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

Σας καλούμε να προσέλθετε την 16/12/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκύδρας Σκύδρας με θέματα όπως παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο. Πρόσκληση Σχολικής Επιτροπής 16/12
Σας καλούμε να έρθετε την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου και ώρα 19,00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση Συνεδρίασης 16/12
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΜέλη Οικονομικής Επιτροπής Σας καλούμε να προσέλθετε την 13/12/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75, Ν. 3852/2010, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση πρακτικών "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού"2. Έγκριση Πρακτικών Δημοπρασίας του έργου "Εγκατάσταση Πυροπροστασίας και Διαμόρφωση Χώρων Υγιεινής στα στάδια του Δήμου Σκύδρας"3. Έγκριση Πρακτικών για την εκμίσθωση του περιβάλλοντα χώρου και χώρου πάρκινγκ του κτιρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου (Ντεκοβίλ)4. Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης Δ/κων κατακύρωσης…
Ο Δήμος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να προσέλθουν την 09/12/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας (Γραφείο Δημάρχου), σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ποιότητα Ζωής 09/12/2013  
Σας καλούμε να έρθετε την Δευτέρα 09 Δεκεμβρίου και ώρα 19,00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση Συνεδρίασης 09/12
Ο Δήμος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να προσέλθουν την 29/11/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας (Γραφείο Δημάρχου), σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ποιότητα Ζωής 29/11/2013  
Σας καλούμε να προσέλθετε την 21/11/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκύδρας Σκύδρας με θέματα όπως παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο. Πρόσκληση Σχολικής Επιτροπής 21/11
Σας καλούμε να προσέλθετε την 15/11/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκύδρας Σκύδρας με θέματα όπως παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο. Πρόσκληση Σχολικής Επιτροπής
Σας καλούμε να έρθετε την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 για την 1η Συνεδρίαση και ώρα 20:00 για την 2η Συνεδριαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης 15/11 Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης 15//11
Σας καλούμε να προσέλθετε την 8/11/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής