Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013 06:24

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 26/09/2013

Ο Δήμος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να προσέλθουν την 26/09/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οικονομική 26/09/2013  
Σας καλούμε να έρθετε την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 20,00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση Συνεδρίασης 20/09
Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013 06:42

Πρόσκληση Ποιότητας Ζωής 12/09/2013

Ο Δήμος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να προσέλθουν την 12/09/2013, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ποιότητα Ζωής 12/09  
Πρόσκληση Χορηγιών European Mobility Week
Δευτέρα, 02 Σεπτεμβρίου 2013 11:46

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 06/09/2013

Ο Δήμος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να προσέλθουν την 06/09/2013, ημέρα παρασκευή και ώρα 13.00 στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οικονομικη 06/09/2013  
Τα μέλη παρακαλούνται να προσέλθουν σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημτοικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο στην Σκύδρα την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 για συζήτηση σύμφωνα με τα θέματα του επισυναπτόμενου: Επιτροπή Διαβούλευσης 6-9-2013
O Φορέας υλοποίησης : «Trans Adriatic Pipeline AG-Ελληνικό τμήμα» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα από 12.8.2013 μέχρι και  20.9.2013 να λάβει γνώση επί του περιεχομένου του φακέλου της ΜΠΕ και να διατυπώσει γραπτά τη γνώμη του και τις προτάσεις του, όσο το δυνατό πιο τεκμηριωμένες.   Trans Adriatic Pipeline
Σας καλούμε να έρθετε την Παρασκευή 30 Αυγούστου και ώρα 19,00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση Συνεδρίασης 30/08
Παρασκευή, 02 Αυγούστου 2013 06:53

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 08/08/2013

Ο Δήμος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να προσέλθουν την 08/08/2013, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 12.00 στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οικονομικη 08/08/2013  
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αλεξανδρινή Γη», στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης [380418] «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ τους/τις ενδιαφερόμενους/ες (Άνεργοι, Νέοι Επιστήμονες ή Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ) για την 2η Παράταση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως και την Τρίτη 10/09/2013 Αλεξανδρινή Γή