Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

Σας καλούμε να έρθετε την Δευτέρα 31 Μαρτίου και ώρα 19,00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση Συνεδρίασης 31/03
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014 09:53

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 27-02-2014

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας καλούμε να έρθετε την Τρίτη 4 Μαρτίου 2014 και ώρα 19,00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  Σα Αποδοχή ποσού 11.051,36 ευρώ για υλοποίηση προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Α’ τρίμηνου 2013, αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, ψήφιση πίστωσης. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2014. Δημοτικά Τέλη (ρυθμίσεις). Δημοτικά Τέλη (διαγραφές). Οικονομική ενίσχυση ενδεών. Επιβολή τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων. Προγραμματισμός προσλήψεων 2014 προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ μηνών. Προγραμματισμός προσλήψεων 2014 προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ μηνών. Προγραμματισμός…
Ο Δήμος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να προσέλθουν την 27/02/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας (Γραφείο Δημάρχου), σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ποιότητα Ζωής 27/02/2014  
Σας καλούμε να προσέλθετε την 24/02/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
Σας καλούμε να έρθετε την Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση Συνεδρίασης 05/02 -A Πρόσκληση Συνεδρίασης 05/02 -Β
Σας καλούμε να προσέλθετε την 29/01/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
Ο Δήμος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να προσέλθουν την 22/01/2014, ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 12.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας (Γραφείο Δημάρχου), σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ποιότητα Ζωής 22/01/2014  
Σας καλούμε να έρθετε την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου και ώρα 19,00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση Συνεδρίασης 24/01
Σας καλούμε να προσέλθετε την 13/1/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκύδρας Σκύδρας με θέματα όπως παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο. Πρόσκληση Σχολικής Επιτροπής 13/01
Σας καλούμε να προσέλθετε την 13/01/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής