Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

Παρασκευή, 02 Αυγούστου 2013 06:53

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 08/08/2013

Ο Δήμος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να προσέλθουν την 08/08/2013, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 12.00 στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οικονομικη 08/08/2013  
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αλεξανδρινή Γη», στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης [380418] «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ τους/τις ενδιαφερόμενους/ες (Άνεργοι, Νέοι Επιστήμονες ή Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ) για την 2η Παράταση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως και την Τρίτη 10/09/2013 Αλεξανδρινή Γή
Σας καλούμε να έρθετε την Δευτέρα 29 Ιουλίου και ώρα 20,00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_29-7-2013
Ο Δήμος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να προσέλθουν την 22/7/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης   Οικονομικη 22/07/2013  
Ο Δήμος Πέλλας σε συνεργασία με το Δήμο Σκύδρας και το Δήμο Αλεξάνδρειας , ως εταίροι της Α.Σ. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ» , ανακοινώνουν ότι θα προβούν στην απευθείας ανάθεση υπηρεσιών , στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης [380418] «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού για την προγραμματική περίοδο…
Ο Δήμος Πέλλας σε συνεργασία με το Δήμο Σκύδρας και το Δήμο Αλεξάνδρειας , ως εταίροι της Α.Σ. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ» , ανακοινώνουν ότι θα προβούν στην απευθείας ανάθεση υπηρεσιών , στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης [380418] «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού για την προγραμματική περίοδο…
Σας καλούμε να προσέλθετε την 12/7/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75, Ν. 3852/2010, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:   Πρόσκληση 12/07/2013  
Σε τακτική συνεδρίαση έχει προσκαλέσει ,για την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 κι ώρα 20:00 ,τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας ο Πρόεδρός του Στάθης Ανδρεάδης με τα  θέματα στην ημερήσια διάταξη που παρουσιάζονται στο παρακάτω επισυναπτόμενο.   ΔΣ 28/06/2013