Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

Ο Δήμος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να προσέλθουν την 06/06/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας (Γραφείο Δημάρχου), σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ποιότητα Ζωής 06/06/2014  
Σας καλούμε να έρθετε την Δευτερα 02 Ιουνίου και ώρα 20:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση Συνεδρίασης 02/06
Σας καλούμε να προσέλθετε την 14/05/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
Σας καλούμε να προσέλθετε την 28/04/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
Σας καλούμε να έρθετε την Μεγάλη Τρίτη 15 Απριλίου και ώρα 19,00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση Συνεδρίασης 15/04
Ο Δήμος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να προσέλθουν την 10/04/2014, ημέρα Δευτέρα ώρα 12.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας (Γραφείο Δημάρχου), σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ποιότητα Ζωής 10/04/2014  
Σας καλούμε να προσέλθετε την11/04/2014, ημέρα Παρασκευη και ώρα 13.00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
Σας καλούμε να προσέλθετε την 10/04/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκύδρας Σκύδρας με θέματα όπως παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο. Πρόσκληση Σχολικής Επιτροπής 10/04
Σας καλούμε να προσέλθετε την 3/04/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
Σας καλούμε να έρθετε την Δευτέρα 31 Μαρτίου και ώρα 19,00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση Συνεδρίασης 31/03