Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

Σας καλούμε να έρθετε την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 για την 1η Συνεδρίαση και ώρα 20:00 για την 2η Συνεδριαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης 15/11 Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης 15//11
Σας καλούμε να προσέλθετε την 8/11/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
Σας καλούμε να προσέλθετε την 1/11/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30μ.μ. στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας καλούμε να έρθετε την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 19,00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας Πρόσκληση ΔΣ
Ο Δήμος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να προσέλθουν την 24/10/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας (Γραφείο Δημάρχου), σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ποιότητα Ζωής 24/10/2013  
Σας καλούμε να έρθετε την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 19,00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση Συνεδρίασης 30/09
Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013 06:24

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 26/09/2013

Ο Δήμος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να προσέλθουν την 26/09/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οικονομική 26/09/2013  
Σας καλούμε να έρθετε την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 20,00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πρόσκληση Συνεδρίασης 20/09
Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013 06:42

Πρόσκληση Ποιότητας Ζωής 12/09/2013

Ο Δήμος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να προσέλθουν την 12/09/2013, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ποιότητα Ζωής 12/09  
Πρόσκληση Χορηγιών European Mobility Week