Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί/Διακηρύξεις

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην αρίθμ.234/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Υλοτόμηση και την Εκποίηση της παραγόμενης ξυλείας στη θέση ΡΕΜΑ – ΚΟΙΝΟ με αριθμ. 240 και έκτασης 1.202,02 της Τοπ. Κοινότητας Πετραιάς. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας ,Γραφείο Δημάρχου ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Σκύδρας την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00π.μ. έως 11:30 π.μ. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, ορίζεται την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. μέχρι 11:30π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, Γραφείο Δημάρχου.  Περιληπτική…
Εκτίθεται σε φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην αριθμ.233/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για Εκμίσθωση με Δημοπρασία Δημοτικού Αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Ανύδρου Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα από τις 10:00π.μ. μέχρι 10:30π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα ΣΚΥΔΡΑΣ, στο γραφείο Δημάρχου και μπορούν να συμμετέχουν δημότες μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σκύδρας. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κάποιος ενδιαφερόμενος, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας και ώρα 10:00π.μ. μέχρι 10:30 π.μ. ανάμεσα σε όλους τους δημότες. Αν και πάλι δεν φέρει αποτέλεσμα επαναλαμβάνεται την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου…
Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ Προκηρύσσει: Την πλήρωση δέκα πέντε (15) θέσεων καθαριστών/ριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το για τα σχολικά έτη 2018-2019 & 2019-2020 των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΑΙΤΗΣΗ_ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ_18-20.pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ_ΠΡΩΤΟΒ_2018-20.pdf