Προκήρυξη για την πρόσληψη καθαριστών/ριών με σύμβαση Μίσθωσης έργου στα σχολικά κτίρια.

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

Προκηρύσσει:

Την πλήρωση δέκα πέντε (15) θέσεων καθαριστών/ριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το για τα σχολικά έτη 2018-2019 & 2019-2020 των παρακάτω σχολικών μονάδων :

pdfΑΙΤΗΣΗ_ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ_18-20.pdf

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ_ΠΡΩΤΟΒ_2018-20.pdf