Πρόσκληση σε τακτική Συνεδριαση Δημοτικού Συμβουλίου 20-12-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να έρθετε σε τακτική Συνεδρίαση την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίουκαι ώρα 12:30 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

pdfΤακτική Πρόσκληση ΔΣ 20-12-2018