Πρόσκληση σε τακτική Συνεδριαση Δημοτικού Συμβουλίου 7-12-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να έρθετε σε τακτική Συνεδρίαση την Παρασκευή 07 Δεκεμβρίουκαι ώρα 19:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

pdfΤακτική Πρόσκληση ΔΣ 07-12-2018