Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 15-01-2018

Ο Δήμος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να προσέλθουν την 15/01/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας (Γραφείο Δημάρχου), σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

pdfΠοιότητα Ζωής 15/01/2018