Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 21-11-2017

Ο Δήμος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να προσέλθουν την 21/11/2017, ημέρα τρίτη και ώρα 12.00μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας (Γραφείο Δημάρχου), σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

pdfΠοιότητα Ζωής 21/11/2017