Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 06-11-2017

Ο Δήμος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να προσέλθουν την 06/11/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας (Γραφείο Δημάρχου), σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

pdfΠοιότητα Ζωής 06/11/2017