Δελτία Τύπου

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 09:44

Συγκέντρωση αγροτών στο Δημαρχείο Σκύδρας

Δελτίο Τύπου  
Η πρόσκληση αφορά ιδιωτικές επενδύσεις με ελάχιστο προϋπολογισμό 100.000 ευρώ και μέγιστο 10 εκ ευρώ. Το ποσοστό επιχορήγηση κυμαίνεται από 20% - 65%. Μέσω του προγράμματος ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών–πουλερικών, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. Η έναρξη ισχύος της πρόσκλησης ξεκινά από την 30η/12/ 2013. Στόχος του ανωτέρω μέτρου είναι η ενίσχυση επενδύσεων : Α) που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων που επενδύουν στη μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων του Παραρτήματος Ι, συμβάλλοντας στην…
Δελτίο Τύπου
Δελτίο Τύπου
Δελτίο Τύπου
Ανακοίνωση  ΦΕΚ
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014 09:06

Πορίσματα ΕΛΓΑ για Παγετό 17-3-2013

Δελτίο Τύπου  
Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014 12:38

Άδειες κατάληψης Πεζοδρομίου

Δελτίο Τύπου  
Δελτίο Τύπου Φόρμα Αίτησης