Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου βιβλιοπροτάσεις
Εκπνέει η προθεσμία υποβολής αίτησης στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας Από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ υπενθυμίζεται ότι στις 30-09-2014 εκπνέει η προθεσμία υποβολής αίτησης για ένταξη σημείου υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 145893/2014 (ΦΕΚ Β' 1212). Η διαδικασία για την εγγραφή στο ΕΜΣΥ είναι πλήρως απλουστευμένη, χωρίς τη συνοδεία δικαιολογητικών. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται από όσους ιδιοκτήτες ή/και χρήστες σημείων υδροληψίας αναφέρονται στην ανωτέρω ΚΥΑ μέσω του Δήμου τους.Απαιτείται μόνο η συμπλήρωση του Παραρτήματος Ι (Αίτηση- Δήλωση) της ΚΥΑ 145026/2014 (ΦΕΚ Β' 31). Επισημαίνεται ότι, η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για…
Προκήρυξη Συμπαραστάτη Δημότη
Δελτίο Τύπου
Δελτίο Τύπου