Αποτελέσματα επιλογής ωφελουμένων για το ΤΟΠΣΑ 'ΑΞΙΑ', της Α.Σ. Αλεξανδρινή Γή