Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας