Απόφαση σχετικά με τις παραιτήσεις από τη θέση των Αντιδημάρχων Δήμου Σκύδρας για προσωπικούς λόγους

Απόφαση τις Δημάρχου Σκύδρας σχετικά με τις παραιτήσεις από τη θέση των  Αντιδημάρχων του Δήμου Σκύδρας για προσωπικούς λόγους.

pdfΩΘ3ΩΩ12-ΠΧΨ1.pdf