ΑΠΟΦΑΣΗ αρ. 92/2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 67/2017