126 ΑΠ_Πρακτικό 7_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ