Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας,Τετ.14-12-2016