Ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας του Δήμου Σκύδρας,'Σκυ - δράση για το βιβλίο'